Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van uw inschrijfformulier of na betaling van uw lesgeld voor een proefles of losse les.
 2. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving.
 3. Het inschrijfformulier staat op de website en is ook verkrijgbaar in de zaal.
 4. Lesgeld kan niet worden gerestitueerd.
 5. Betaling van het lesgeld is verschuldigd door vooruitbetaling van het lesbedrag op rekeningnummer: NL83 RABO 0120485753 t.n.v. Equilibrium. Het lesgeld mag ook contant afgerekend worden.
 6. De zaal is open vanaf een kwartier voor aanvang van de les. Vijf minuten voordat een les start, wordt u in de zaal verwacht.
 7. Bij langdurige ziekte of blessure kunt u de einddatum van uw lessen mogelijk, en in overleg, verlengen.
 8. De klant/cursist beseft dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat Equilibrium nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel lichamelijk letsel.
 9. Als u onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, gaat Equilibrium ervan uit dat u eerst met uw arts hebt overlegd over het volgen van yogalessen.
 10. Stel de docent voor aanvang van de les in kennis in het geval u een blessure hebt. Tijdens de les is het ook belangrijk om zelf op te letten of er pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid of andere klachten optreden en dan de houding te onderbreken. Stel de docent direct hiervan in kennis.
 11. Equilibrium is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen.
 12. Uw emailadres zal gebruikt worden voor het verzenden van eventuele bekendmakingen van workshops, cursussen, retraites en wijzigingen in het rooster.
 13. Adres: Equilibrium, Eemnesserweg 29, 3743 AD Baarn. www. equilibrium.nu.